Ottawa, Ontario

Paukkuutit Inuit Arnait Kanatami ammalu Inuit Tapiriit Kanatami nalunairsiviusimavut iqqanaijaanguvalliammataguuq Kanataup Gavamakkunginni katujjillutik−aaqqissuivallianinginnik Kanatami Qanuqtuurutissanit Parnautinit atuliqtittinirmut Naammattuligutauqujaujunit Maligaqtigut Pijariirutinginni Unikkaanginniittunit Kanatami Qaujisarutausimajumi pijjutigillugit Jagasimajut Inuaqtauqattarsimajullu Nunaqaqtutuqait Arnait Niviarsiallu (MMIWG).

Katujjiluta, marruuk timiqutivut issivautauqatigiimmatik inunnit Pijariakillitittijinit kattungairutiqarsimallutik pijittirautiqarniarnirarnirmik naammajunit ammalu pinasuarutaullarittunit Inunnut Qanuqtuurutissanit Parnautinit gavamatuqakkunnut titiraqtausimalaaqtunit qanigijangani upirngaaq 2021. Taakkua Inunnut−turaangajut tukimuagutissait aaqqiigutaulaaqtut Inunnut turaangajunit Titirarsimajunit Kanatami Qanuqtuurutissanit Parnautinit iluunnanginnuungajunit.

Ilagijaujut Inunnit Pijariakillitittijinit ilaqaurngata atausiggutinit kiggatuqtinit atunit taakkunanngat 10nit ajjigiinngituggutinit timiujuniinngaarsimajunit: 

  • Pauktuutit
  • Inuit Tapiriit Kanatami
  • Inuvialuit Kuapuriisan
  • Nunavut Tunngavik Timingat
  • Makivik Kuapuriisan
  • Nunatsiavut Gavamakkungit
  • Ilagiinut Annaumajullu Katujjiqatigiit
  • Nunalinnit Inugiannirsanit Inuit/Tunngasuvvingat Inuit
  • Anaanauqatigiit Tumingit Avittursimaniujunit Inuit Arnait Katujjiqatigiingit
  • Saturviit Inuit Arnait Katujjiqatigiingit Nunavimmi

Tracy Sarazin Tapiriikkunnit ammalu Mary Sillet kiggaqtuilluni Pauktuutikkunnit katujjijuunnik−issivautarijaak. Kiggatuqtiit Pauktuutikkunnit Tapiriikkunillu katimajiuqataummijut Pijariakillitittijilluatanginnit, taakkua pilirijut pijittirautiqarnirmik Kanatami Qanuqtuurutissanit Parnautinit.

Katujjilutik, Inuit kiggatuqtiit pilirijut qaujimattiarasuttutik Inuit Arnait niviarsiallu ajjigiimik piusiqarviuqattaqullugit attananngittumik, aanniaqtulirinirmik, ilinniarnilirinirmik, maligalirinirmillu akarrijaarutauvattunit Kanatamiulimaanut, ammalu timikkut, ippinnianikkut, kiinaujaliurasuarutikkut, inuusikkut iliqqusikkullu attananngittumiinnirmik amisunut Kanatamiunut qujagiliujjausimavattunut.

Inunnut Qanuqtuurutissait Parnautiit kamagijaqarniaqtut tamakkuninga naammanginniujunit aaqqisimallattaarniaqtunit, naammanaarsimajunit ammalu qanuqtuurutissanit pilirijjusiuvattunit asijjiigutauniaqtunit taimaak Inuit arnait niviarsiallu −− ammaluttauq marruiliqqangajuunnik−anirniliit, arnauqatinginnik aippaqasuut, arnaruqtitausimajut angutiminiit, arnauqatinginnuungajunut, naluqqutijunut, tammautausimasugijunut qanuittuujariaqaqtuginirminik ammalu aippaqarsainnariatunnginirminik inuusilinnut −− naammattumik piusiqarviuttiaqattaqullugit.

Tukisigiakkannirumaguvit, tukisigiarviulit:

Pauktuutit Inuit Women of Canada
Susan King: sking@pauktuutit.ca; 613-724-1518

Inuit Tapiriit Kanatami
Patricia D’Souza: dsouza@itk.ca; 613-292-4482